Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

19:19
1001 83a4
Reposted fromMyTinySilentSoul MyTinySilentSoul viajethra jethra
19:12
5559 9477
The Great Gatsby
Reposted fromhtheory htheory viajethra jethra
18:55
i stoję tak, i czekam
na dłoń, na głos człowieka
— Krzysztof Kamil Baczyński
Reposted frominpassing inpassing viagdziejestola gdziejestola

April 25 2017

19:27
Wódka, gin, rum, tequila, burbon, scotch. Wszystko jedno. Po prostu dajcie mi drinka. Dobrego mocnego alkoholowego drinka. Mówię sobie, że chcę tylko jednego, ale wiem, że to nieprawda. Chcę kurwa pięćdziesiąt.
— james frey
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamessinhead messinhead
18:58
Nie lubił lata. Lato go dołowało. Nieznośnie długie dni, godziny i godziny światła z krótką przerwą na nieprecyzyjną ciemność. Zdecydowanie za krótką. Nie należał do gatunków nocnych, nie należał też do dziennych. Jego naturalne środowisko to średnie lub całkowite zachmurzenie i niekorzystny biomet. Wtedy czuł się najlepiej, pracował najwydajniej, wtedy świat rysował się klarownie szarą kreską.
— Ignacy Karpowicz, Ości
18:58
Mówili: pij wina tylko dobre i z zaufanymi ludźmi. Tak więc, proszę Pana, piję sama. 
— Joanna Dams
Reposted fromimpulsivee impulsivee viabrzask brzask
18:53
4599 d290
Reposted frommentha mentha viamessinhead messinhead

April 23 2017

20:18
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
20:17
1108 c0ee 500
Reposted fromoll oll viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
19:53
Reposted fromfriends friends viagdziejestola gdziejestola
19:46
Tak, jestem wredna. Ale skądś się ta wrednota we mnie wzięła i nie jestem pewna, czy to moja wina.
— a nawet jeśli to mnie to nie obchodzi, ot co.

April 21 2017

21:22
9243 2d75
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viabrzask brzask
21:18
Ja po prostu wiem, że tak zwany dobry adres to człowiek, nie ulica.
— Dorota Terakowska
21:18
Wszystko co było dawniej wydaje się dziwne. Czasem wydaje się, że tego w ogóle nie było. Czasem wydaje się to wszystko straszne, czasem śmieszne, czasem głupie. Ale nie takie jak było naprawdę.
— Hłasko "Pijany o dwunastej w południe".
Reposted fromMagnolia11 Magnolia11 viagdziejestola gdziejestola
21:16
A może to tylko mnie się tak zdawało, że coś sobie wyjaśniliśmy między słowami?
— Łukasz Maciejewski
21:14
Ona nie potrafiła zostać, ja nie potrafiłem jej zatrzymać, obydwoje byliśmy równo porąbani i dźwigaliśmy nadbagaż przeszłości.
— Cora Carmack
Reposted fromMissMurder MissMurder viagdziejestola gdziejestola
21:09
Kiedy zaczynasz polegać na ludziach, którzy nie są ci obojętni, obdarzasz ich tak ogromnym zaufaniem, że oni za każdym razem sprawiają ci zawód.
— Samantha Young ‘Wszystkie odcienie pożądania’
Reposted from2708 2708 viaiblameyou iblameyou
21:08
Nocą wszystko jest bardziej. Boli bardziej, czujesz bardziej, myślisz bardziej, umierasz bardziej. Bardziej nie masz sił.
— M. Kostrzyńska
Reposted fromrazemosobno razemosobno viagdziejestola gdziejestola
21:08
Zawsze wiedziałem, że trzeba być krok od samego siebie. Ale teraz jestem, stoję tysiąc, a może parę tysięcy kroków od samego siebie. Patrzę z dystansu. Z rosnącego dystansu. Dar dystansu, a może przekleństwo dystansu. Dziwi mnie, kurwa, wszystko.
— Jerzy Pilch “Marsz Polonia”
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viamhsa mhsa
21:07
Mógłbyś być mężczyzną jej życia. Jedno słowo, jeden gest. Mógłbyś być płomieniem, utrzymującym ogień w jej sercu. Mógłbyś osuszać łzy radości i smutku. Mógłbyś dotykać i szanować. Mógłbyś być ponad wszystkim i pomimo wszystko. Mógłbyś kochać najszczerszą miłością.

Mógłbyś.
— Aneta Gulbicka
Reposted fromcytaty cytaty viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl